Återförstatliga skolorna!

Den senaste Pisa-undersökningen visar att Sverige är på väg ned i bottenträsket vad gäller kunskapsresultat och kvalitet i undervisningen. Kommunernas hantering av problemen tycks fullständigt sakna styrning och kontroll. Flera centralt beslutade åtgärder med tillhörande öronmärkta pengar genomförs inte i många kommuner och pengarna försvinner i mörka kommunala hål.

Några exempel:

- Höjningar av stöd till skolorna äts upp av att kommunägda fastighetsbolag chockhöjer hyrorna i de fastigheter som skolorna nyttjar. Sedan läggs de oskäliga vinsterna, som fastighetsbolagen håvar in, i annan verksamhet.

 

- Öronmärkta pengar för höjningar av lärarlöner fifflas bort och lönepåslagen blir bara en bråkdel av det utrymme avsatta pengar skulle ha gett.

 

- Kompetenshöjande åtgärder genom att utse sk ”förstelärare” saboteras av kommunerna. Försteläraresystemet var tänkt att belöna lärare som tar ansvar och vill utveckla skolan. Flera kommuner har helt enkelt struntat i att utse förstelärare. Andra har använt de öronmärkta pengarna till att utse oerfarna lärare som förstelärare för att åstadkomma en löneutjämning. Raka motsatsen mot vad som var avsett!

 

- Administrativa tjänster dras in vilket får till följd att lärarna jobbar allt mer med administration och allt mindre med undervisning.

 

- Öronmärkta pengar till undervisningsmaterial har gått till andra verksamheter.

 

- Och kanske viktigast av allt: Lärarnas reallöner har de senaste 30-40 åren sjunkit kraftigt, vilket fått till följd att allt färre söker till lärarutbildningarna, vilket i sin tur lett till sänkta intagningskrav. Och att kvaliteten på kunskaps/kompetensnivå hos utbildade lärare sjunker.

Jag blir rent ut sagt förbannad när jag ser hur skolornas förutsättningar hela tiden försämras. Kommande generationers kunskap är viktig för att landet ska kunna utvecklas på ett positivt sätt.

Kommunerna harvarken kompetens, resurser eller vilja att lösa detta!

Låt den av Göran Persson genomdrivna kommunaliseringen av skolorna bli en parentes i historien, ett misslyckat experiment, och vänd utvecklingen uppåt igen!

Jag kan inte se någon annat sätt att klara detta än att återförstatliga skolorna och därmed återta kontroll och styrning så att av folkvalda politiker beslutade åtgärder genomförs.

24 mar 2014